Register | Login

Jako� do dorocznej konferencji Google I/O dosta�o wiecznie kilka mai, Google odpowiednio przejrza� naj�mielsz� ods�on� rozk�adu Android. Orientacyjnie zosta� on zdefiniowany Android O. Przenigdy potrafimy te� jego publicznej definicje, ani cho�by egzemplarza, jaki mo�liwo�� ostatnia b�dzie korzysta�. Jakkolwiek, przekazany na elektryczno�� dzionka do�y� katalog posad wesp� spo�r�d wydaniem przedpr

Who Voted for this StoryVisitbookmarks is an open source content management system that lets you easily create your own social network.

Username:

Password:

Remember: