Register | Login

Dịch vụ V-Tracking là dịch vụ quản lý, giám sát phương tiện vận tải thông qua mạng di động Viettel và hệ thống định vị toàn cầu GPS. Mức xử phạt từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng và tước quyền sử dụng giấy phép ít nhất 2 tháng đối với việc vi phạm không có phù hiệu xe. Ngoài ra, nếu chủ xe thiếu nh

Who Voted for this StoryVisitbookmarks is an open source content management system that lets you easily create your own social network.

Username:

Password:

Remember: