Register | Login

Chung cư The K Park Văn Phú nằm trong quần thể KĐT Văn Phú được thiết kế và quy hoạch đồng bộ bởi tập đoàn Daewoo danh tiếng của Hàn Quốc.
Vị trí dự án: Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội. Tổng thầu chính: Daewoo E&C.

Who Voted for this StoryVisitbookmarks is an open source content management system that lets you easily create your own social network.

Username:

Password:

Remember: