Register | Login

Istotne parametry sterownika:5 wyjść sterujących (max 3HP, 2200W)

zabudowany wyłącznik nadprądowy

nowoczesna obudowa hermetyczna IP65

duży wyświetlacz temperatury i czasu z sygnalizacją LED

zegarek z programatorem funkcji w rządu doby

funkcja niedomkniętych drzwi z sygnalizacją dźwiękową i jeżdżenia oświe

Who Voted for this StoryVisitbookmarks is an open source content management system that lets you easily create your own social network.

Username:

Password:

Remember: