Register | Login

Daudzi cilvēki ir paņēmuši kredītus dažādās nebanku iestādēs vienlaicīgi. Tādēļ var būt jāatdod ievērojamas summas. Bez tam mēdz arī rasties grūtības visus veicamos pārskaitījumus pienācīgi ātri atcerēties. Kredītu apvienošana ir atbilstošs palīgs tiem cilvēkiem, kuriem ir paņemti vairāki aizņēmumi vienlaicīgi. Bez tam šim risinājumam lielākoties ir mazāka procentu likme kā aizņēmumu termiņa pagar

Who Voted for this StoryVisitbookmarks is an open source content management system that lets you easily create your own social network.

Username:

Password:

Remember: