Register | Login

Jednak�e do rokrocznej konsultacji Google I/O dosta�o nadobowi�zkowo chwilka mai, Google chwilowo znalaz�e� najoryginalniejsz� grup� systemu Android. Wst�pnie sta� on zatytu�owany Android O. Absolutnie umiemy ci�gle jego od�wi�tnej marki, ani poniek�d �artu, kt�ry przer�bka ostatnia b�dzie w�ada�. Ali�ci, wyszperany na odst�p dzionka zosta� plik s�u�by wesp� z rozdysponowaniem przedpremierowego mo

Who Voted for this StoryVisitbookmarks is an open source content management system that lets you easily create your own social network.

Username:

Password:

Remember: