Register | Login

Są różne nazwy leków: firmowe, niefirmowe, potoczne, międzynarodowe (International Nonproprietary Names) i in. Jak należy je zapisywać, dużymi czy małymi literami, i czy zależy to wyłącznie od czasu zasad naszej ortografii, lub może też od Polityki Lekowej Państwa i od momentu zasad etyki i deontologii zawodowej? Wielkie dzięki za rozwikłanie tych kwestii spornych. Zasada wiązania te

Who Voted for this StoryVisitbookmarks is an open source content management system that lets you easily create your own social network.

Username:

Password:

Remember: